Blog

Koliko ste zapravo spremni za SEPA direct debit?

Jeste li osigurali sve preduvjete da Vaše poslovne aktivnosti i ugled primjenom SEPA Direct Debit formata ne budu ugrožene?
, 28.02.2017.

Usluga izravnog terećenja (SEPA Direct Debit) počinje s primjenom prema Pravilima HRK SDD shema (Osnovne i Poslovne) od 5. lipnja 2017. U skladu s tim sve će Banke koje su potpisale Sporazum o pristupanju barem jednoj od HRK SDD shema od 5. lipnja 2017. započeti s pružanjem usluge izravnog terećenja prema Pravilima HRK SDD shema, te će od tog datuma nove ugovore o izravnim terećenjima s primateljima plaćanja sklapati isključivo prema novoj shemi (prema izvoru: www.sepa.hr; Nacionalni plan migracije na SEPA-u Dodatak 2.).


Potencijalni rizik

  • Napreduju li Vaše pripremne aktivnosti sukladno planiranom?
  • Jeste li obuhvatili sve specifičnosti nove sheme te uspješno testirali sam format i proces razmjene datoteka?
  • Jeste li osigurali sve preduvjete da Vaše poslovne aktivnosti i ugled primjenom SEPA Direct Debit formata ne budu ugrožene?

CROZ posjeduje bogato iskustvo i ekspertizu u testiranju kompleksnih sustava, a posebno imamo iskustvo u implementaciji i prilagodbi SEPA standardu. Možemo vam pomoći u odgovorima na gornja i druga pitanja kroz sljedeće usluge:

  • Konzultantske usluge verifikacije definirane i uspostavljene sistemske arhitekture, povezanosti s perifernim sustavima, te zadovoljavanja funkcijskih i ne-funkcijskih zahtjeva
  • Korištenje alata koji omogućuje svakom SEPA Direct Debit primatelju samostalno testiranje formata datoteke te validaciju jednostavnih i kompleksnih poslovnih pravila.
  • Funkcijsko i penetracijsko testiranje funkcionalnosti implementiranog SEPA Direct Debit modula od strane našeg specijaliziranog testnog tima

Naša stručna ekipa vam stoji na raspolaganju. Verificirajte pripremne aktivnosti za SEPA DD na vrijeme i dočekajte toplije dane bezbrižno. 😉

Za sve informacije obratite nam se putem e-mail adrese croz@croz.net.

Tagovi:
Povratak