Blog

IBM Maximo Asset Management

IBM Maximo® Asset Management (Maximo AM) diže upravljanje imovinom na potpuno novu razinu.
Objavljeno 21.08.2012.

Svako moderno poslovanje, bez obzira na djelatnost, ovisi o ključnim faktorima (critical asset) za obavljanje svakodnevnih poslova, bez obzira radi li se o sredstvima transporta, sredstvima za proizvodnju, računalnoj opremi… Briga o tim sredstvima (engl. asset) je krucijalna, jer imaju izrazit utjecaj na produktivnost i profitabilnost korporacije. Kompanije su uglavnom bile primorane oslanjati se na raznolika softverska rješenja zbog različitih tipova sredstava. Takva rješenja pružala su samo djelomično praćenje u odnosu na sva sredstva kompanije, što je otežavalo prepoznavanje mogućnosti poboljšanja učinka. IBM Maximo® Asset Management (Maximo AM) diže upravljanje imovinom na potpuno novu razinu. Razvijen na jedinstvenoj softverskoj platformi, pruža iscrpan uvid u sve tipove sredstava, proizvodnju, objekte i transport kroz Vašu kompaniju. Ovakav kompletan pregled imovine pruža mogućnost uočavanja neiskorištenih potencijala unutar sredstava.

Upravljanje imovinom se može optimizirati analizom inventara, sredstava, nabave, te analizom i planiranjem rada, a Maximo nudi šest ključnih rješenja za upravljanje: Assets, Work, Services, Contracts, Materials i Procurement. Ova rješenja sa svojim funkcionalnostima u potpunosti pokrivaju sve što je potrebno za optimizaciju i upravljanje sredstvima i pripadajućim servisima. U nastavku ćemo Vam probati približiti neke od glavnih funkcionalnosti kako biste stvorili sliku zašto je upravo Maximo AM cjelovito rješenje za upravljanje imovinom.

Upravljanje sredstvima (Asset Management) je sveobuhvatni sustav koji posjeduje sve potrebne kontrole kako bi s lakoćom pratili upravljanje sredstvima kroz cijeli njihov životni vijek. Detalji o pojedinom sredstvu sadrže lokaciju, povijesno praćenje utrošenog vremena i resursa kroz vrijeme, te se samim time maksimizira produktivnost i produljuje vijek sredstva.

Upravljanje radom (Work Management) podržava planirano i neplanirano djelovanje na održavanju, od inicijalnog zahtjeva preko generiranja radnog naloga, sve do izvršavanja i evidentiranja obavljena posla. Alati za praćenje omogućuju detaljnu analizu utrošenih resursa, materijala i opreme, kako bi se smanjili utrošak materijala i rada.

Upravljanje servisima (Service Management) omogućuje korisniku da unese novi servisni zahtjev (Service Request), te također omogućuje praćenje i ažuriranje postojećih zahtjeva. Sa servisnom podrškom možete implementirati ITIL smjernice za incidente, probleme, change i release management za visoko kvalitetne i cijenom niske Service Desk operacije. Prilikom pružanja usluge može se koristiti SLA (Service Level Agreement) i Performance Monitoring kako bi se uskladili ciljevi i prioriteti na najbolji način podržavajući cjelovite ciljeve poslovanja. Bitna komponenta također je i Email Listener koji služi za generiranje servisnih zahtjeva direktno iz elektronske pošte.

Upravljanje ugovorima (Contract Management) je iscrpan sklop funkcionalnosti koji pruža kompletnu kontrolu nad ugovorima s dobavljačima te podržava nabavu, davanje u najam, unajmljivanje, jamstva, procjenu posla, glavne i korisnički definirane ugovore. Ugovori se s dobavljačima povezuju Service Level Agreementima (SLA) kako bi se lakše identificirali nepouzdani dobavljači i proizvodi nezadovoljavajuće kvalitete.

Upravljanje materijalima (Materials Management) je komponenta Maxima koja zna sve – što, kada, kako, koliko, koliko dragocjeno – o materijalima vezanim za sredstva i njihovoj uporabi. Upravljanje materijalima bilježi sve transakcije pružajući uvid u stanje materijala u realnom vremenu.

Upravljanje nabavom (Procurment Management) podržava sve faze dobavljanja unutar organizacije, uključujući i direktnu kupovinu potrebnih sredstava i nadopunjavanje skladišta. Ove mogućnosti informiraju kupca o zahtjevu, ponudama, dobavljačima, narudžbama i podacima iz ugovora, omogućujući time proaktivno planiranje. Također se ove mogućnosti lako integriraju s proizvodima treće strane kao što su SAP® ili Oracle.

MaximoIT Service Management brine za poslužitelje, mrežnu opremu, prijenosnike, radne stanice, mobilne uređaje, točnije, za sve šireg spektra od računalnih periferija, do softverskih licenci. Maximo Discovery alat, koristeći računalnu mrežu, identificira fizičku lokaciju uređaja i pruža reviziju korištenog softvera.

U današnjem svijetu tvrtke zahtijevaju integraciju više poslovnih sustava unutar tvrtke te integraciju s eksternim sustavima partnera i klijenata. Maximo se lako integrira u većinu postojećih poslovnih sustava. Maximo interoperability framework pruža integraciju infrastrukture baziranu na servisno orijentiranoj arhitekturi (SOA), a ugrađena integracijska komponenta, Maximo Enterprise Adapter, omogućava bržu integraciju s enterprise poslovnim sustavima.

Više o IBM Maximo® Asset Managementu doznajte ovdje: IBM Maximo Asset Management

Obratite nam se s povjerenjem za organizacijsku i IT pomoć na području upravljanja imovinom.

Tagovi:
Povratak