Blog

IBM BPM - Upravljanje poslovnim procesima na IBM-ov način

Automatizacijom procesa omogućava se konzistentnije donošenje odluka koje su u skladu s ciljevima organizacije, što omogućava maksimiranje profita uz minimiziranje troškova.
Objavljeno 03.04.2012.

Poslovni su procesi temelj poslovanja svake organizacije i predstavljaju sve aktivnosti koje se odvijaju unutar njih. Procesi mogu biti vrlo složeni (npr. proizvodnja hardverskih komponenti računala) ili jednostavniji (npr. naplata parkiranja), a glavna im je značajka potreba za ponavljanjem jednog te istog slijeda operacija ili događaja. Automatizacijom procesa omogućava se konzistentnije donošenje odluka koje su u skladu s ciljevima organizacije, što omogućava maksimiranje profita uz minimiziranje troškova.

Business Process Management (u daljnjem tekstu BPM) pomaže korisnicima u definiranju i upravljanju procesima kako bi što brže i lakše došli do željenih ciljeva. Korištenjem BPM-a omogućeno je brže donošenje kvalitetnijih odluka te proaktivno poboljšanje samih procesa kako bi doprinijeli još boljim poslovnim rezultatima organizacije.

Kako započeti s BPM-om?

Na početku je potrebno evaluirati potrebe organizacije te proučiti njenu strategiju i glavne poslovne ciljeve kako bi se snimili procesi unutar nje. Najviši prioritet na samom početku uvođenja BPM-a moraju imati procesi čije će promjene rezultirati najvećim povratom investicije (return of investment), tzv. low-hanging fruits. To su najčešće procesi koji prouzrokuju i najveće probleme i čija će optimizacija rezultirati najkonkretnijim unapređenjem. Nakon odabira takvih procesa potrebno je saznati u kojem je segmentu moguće postići unapređenje te odabrati sredstva kojima bi se to postiglo. Svakom je procesu moguće definirati key performance indicatore (KPI) pomoću kojih je moguće mjeriti efikasnost izvršavanja neke operacije ili događaja unutar procesa. Osim toga, omogućeno je i iterativno unapređenje samog procesa ukoliko se pokaže da ima još prostora za napredak.

Na primjer, organizacija koja korisnicima odobrava kredite može naići na probleme kod određenih poslovnih procesa ukoliko se naglo poveća interes za nekom uslugom. U doba vrlo nestabilnih tečajeva, ukoliko dođe do nepredviđenog povećanja zahtjeva korisnika za promjenom valute (reprogramiranjem) kredita, može doći do problema oko vremena potrebnog za obrađivanje tih zahtjeva. Ti problemi mogu rezultirati preopterećenjem odjela za kredite i nezadovoljstvom korisnika zbog sporosti obrade zahtjeva. Pomoću dobro definiranog KPI-a moguće je vrlo brzo ustanoviti ″usko grlo″ procesa koje uzrokuje predugo čekanje na izvršavanje zahtjeva (što rezultira sporijom naplatom naknade za obradu kredita) te odrediti mjere za rješavanje tog problema. Mjere se mogu odnositi na povećanje broja djelatnika odjela za kredite ili pojednostavljenje procesa reprogramiranja kredita, što bi rezultiralo poboljšanjem efikasnosti tog odjela. Nakon toga je dodatnim mjerenjima pomoću različitih KPI-a moguće dodatnim iteracijama postići još veću efikasnost kod obavljanja određenih operacija unutar procesa, ukoliko se za to ukaže potreba.

Jedan proizvod: IBM BPM

Ujedinjavanje IBM produkata u IBM BPM ″brand″

Tvrtka IBM odlučila je u 2011. ujediniti različita rješenja na području BPM-a u novi proizvod. Iz Websphere Process Servera, Websphere Lombardi Editiona te IBM Case Managera/FileNet BPM-a preuzeto je ″ono najbolje″ i iskorišteno u jednom jedinstvenom proizvodu nazvanom IBM Business Process Manager (slika 1.). Novi je proizvod proširen modulom nazvanim Process Designer, koji omogućava modeliranje i debuggiranje procesa, upravljanje snapshotovima procesa, dodavanje vanjskih resursa (kao što su ″vanjske″ Java klase koje definiraju servise uključene u sam proces), povezivanje s vanjskim web-servisima, implementiranje grafičkog sučelja (ekrana) i modela podataka koji se koriste u sklopu procesa itd.

Trenutačna inačica IBM Business Process Manager proizvoda je v7.5, a dolazi u tri varijante: Express, Standard i Advanced Edition. Inačica Express uključuje potpunu funkcionalnost Process Designera, ali je optimizirana za jednostavnija okruženja s jednim serverom (ne podržava clustering) pa nije predviđena za korištenje u mission-critical aplikacijama. IBM BPM Standard inačica najsličnija je proizvodu Websphere Lombardi Edition BPMS te maksimalno olakšava migraciju korisnika Lombardija na tu inačicu IBM BPM-a. Advanced inačica dodaje modul Integration Designer koji omogućava SOA (engl. Service Oriented Architecture) layer za orkestraciju BPEL (engl. Business Process Execution Language) servisa i procesa koji mogu biti pozvani iz BPMN (engl. Business Process Model and Notation) procesa ili izvršeni samostalno.

Dizajniranje procesa

Prikaz sučelja Process Designera
Kod dizajniranja procesa unutar Process Designera taskove je potrebno podijeliti na nekoliko rola u sustavu koje se dijele na human taskove i system taskove. Human taskovi dijele se prema zadaćama i pravima zaposlenika, kao što su npr. referenti, voditelji poslovanja i podrška. U System taskove spadaju koraci procesa koje može odraditi sustav bez potrebe za intervencijom ljudskih resursa, kao što su provjera izračunavanja kreditnog scoringa, provjera je li korisnik na ″crnoj listi“ i slično. Unutar Process Designera role se definiraju kao horizontalne ″staze“, koje se nazivaju ″lanes“. Osim toga, moguće je još definirati i vertikalne segmente, koji predstavljaju pojedine faze unutar procesa pomoću kojih je moguće definirati korake koji se moraju izvršiti kako bi se završila određena faza procesa. One se mogu dijeliti npr. na inicijalizaciju, prikupljanje podataka, provjeru podataka i sl. Podaci se između koraka procesa prenose pomoću definiranih varijabli, što zahtijeva programersko znanje kod implementacije procesa, međutim, to je maksimalno olakšano i prilagođeno efikasnom načinu razvoja. Modeliranje ekrana koji tvore grafičko sučelje putem kojeg korisnici sudjeluju u izvršavanju svedeno je na ″drag and drop“ akcije. Sami se ekrani u kontekstu IBM BPM-a nazivaju coachevima, što je naslijeđeno iz produkta IBM Lombardi, koji je dobio ime po slavnom treneru američkog nogometa, Vinceu Lombardiju.

Princip inboxa

Nakon što završi faza implementacije modela procesa, svaki korisnik sa svojim korisničkim imenom i lozinkom prijavljuje se u modul Process Portal, gdje može vidjeti i upravljati svim ″svojim“ taskovima. Kad proces dođe u stanje koje zahtijeva određenu akciju od određenog korisnika (npr. samo upravitelj poslovnice banke može odobriti realizaciju kredita), postane vidljiv u njegovu ″inboxu″ (slika 3), koji po svom dizajnu podsjeća na sandučić elektroničke pošte. Pomoću definiranih ekrana u modelu procesa korisnik obavlja sve potrebne akcije i zadatke kako bi instanca procesa iz jednog stanja završila u sljedećem stanju, do samog kraja procesa. Osim toga Process Portal nudi mogućnosti generiranja različitih izvještaja pomoću kojih je moguće mjeriti efikasnost nekog procesa ili pojedinaca koji sudjeluju u njemu. Izvještaji se mogu generirati prema zadanim parametrima i ključnim indikatorima performansi (engl. Key Performance Indicator – KPI), te na taj način maksimalno customizirati i prilagoditi različitim potrebama.


″Inbox″ s taskovima

Mogućnosti proširenja

Kako bi još više olakšao uključivanje BPM-a u poslovanje organizacija i maksimalno iskoristio best practice iskustva, IBM je razvio tri dodatka nazvana Industry Packs. Oni sadrže pripremljene modele procesa, servisa, podataka i capabilitya te vokabulara i zajedničkih komponenti za tri ključne industrije: bankarsku, telekomunikacijsku i industriju zdravstvene zaštite. Korištenjem tih gotovih modela i komponenata u kojima su sažeti best practice koncepti iz iskustva na ostvarenim projektima, dodatno je moguće skratiti vrijeme potrebno za implementaciju samih modela te unaprijed izbjeći neke najčešće probleme koji se mogu pojaviti tijekom implementacije. Na primjer, kod industrije zdravstvene zaštite pripremljeni su, npr., procesi vezani uz uvođenje novih članova i grupa, usklađenost sa standardima kao što su HL7, ASC X12 EDI (HIPAA) itd. Kod telekomunikacijske industrije pripremljeni su procesi i modeli za naplatu, interakciju s korisnicima, temeljeni na standardima eTOM, SID i NGOSS. Bankarska industrija u sklopu Industry packa ima podršku za core banking, plaćanja, upravljanja rizikom, briga za korisnika, temeljeni na standardima ISO 20022, IFW, SEPA i NACHA.

IBM Blueworks Live

Blueworks Live predstavlja IBM-ovo posljednje SaaS (Software as a Service) rješenje na području BPM-a koje se bazira na cloud okruženju te korisnicima omogućava olakšano uvođenje BPM-a u svoju organizaciju. Pomoću Blueworks Livea moguće je kreirati nacrte procesa i automatizirati ih, olakšava suradnju svih sudionika procesa te pristupanje socijalnoj BPM zajednici koja može sudjelovati u poboljšanju samih procesa.

Svestrani IBM BPM

IBM je ujedinjavanjem više pojedinačnih produkata pokrenuo svojevrsni novi brend i time dodatno učvrstio poziciju providera BPM rješenja. Mnoge tvrtke širom svijeta, kao što su telekomunikacijska tvrtka Mobitel iz Slovenije, zdravstvena ustanova Medizinische Hochschule Hannover iz Njemačke, tvrtka Atlas Air Worldwide Holdings iz New Yorka, koja pruža različite usluge zrakoplovnim kompanijama, te financijska ustanova Wüstenroth & Wurttembergische AG iz Njemačke, uspješno su implementirale IBM BPM rješenje u svoje poslovanje. Poboljšanja poslovanja bila su brzo vidljiva u vidu smanjenja troškova, povećanja profita, unapređenja produktivnosti i povećanja zadovoljstva korisnika usluga, čime se implementacija IBM BPM rješenja isplatila u kratkom roku. Prilagođena za sve vrste i veličine organizacija, paleta IBM BPM produkata pokriva većinu potreba organizacija i prilagođena je za olakšano integriranje s postojećim sustavima unutar organizacije.

Aleksander Radovan

Tagovi:
Povratak