Blog

Alfresco 5.2 novosti

Alfresco Enterprise 5.2 je dostupan već neko vrijeme pa u ovom kratkom osvrtu donosimo pregled novosti i najznačajnijih promjena.
, 19.05.2017.

Jedna od novosti koja se odmah primijeti je promjena imena. Alfresco je odlučio napraviti kompletan rebranding svih svojih proizvoda pa se Alfresco One sada zove Alfresco Content Services, Alfrescov BPM produkt Activiti sada se zove Alfresco Process Services, a Records Management modul Alfresco Governance Services. Zajedno s novim frameworkom za razvoj custom aplikacija (ADF), novim REST API-em, Cloud i Hybrid servisima Alfresco svoju paletu proizvoda i usluga predstavlja pod novim imenom Alfresco Digital Business Platform. Iako dio zajedničke platforme svaki od servisa ima svoj životni ciklus, a neki od njih (npr. Alfresco Content Services) podijeljeni su na dijelove i unutar sebe. Verzioniranje i release pojedinih dijelova na ovaj način može ići odvojeno i puno brže što znači da će se na nove funkcionalnosti i popravke čekati puno manje.

Indeksiranje i pretraživanje

I u ovoj posljednjoj verziji Alfresco za indeksiranje i pretraživanje sadržaja repozitorija koristi Solr. Riječ je o upgrade-anoj verziji SOLR 6 koja se za razliku od prijašnjih verzija više ne isporučuje kao WAR nego kao standalone servis. Solr više ne treba Tomcat kontejner nego koristi Jetty interno. U tom kontekstu Alfresco Solr je također promijenio ime i sada se ovaj dio platforme naziva Alfresco Search Services. Nova verzija donosi značajna poboljšanja u performansama indeksiranja i pretraživanja. Commit promjena u indeksima više ne zahtijeva čekanje na warming proceduru a eliminirane su i brojne pauze u pretraživanju i indeksiranju. Funkcionalnost shard-anja je u kontekstu performansi također jako zanimljiva, a s novom verzijom dolaze i nove mogućnosti preciznijeg konfiguriranja sharding pravila. Za razliku od dosadašnjeg fiksiranog sharding-a po ACL-ovima sada je moguće konfigurirati shardanje po datumima, DBID-u ili bilo kojem string metapodatku na sadržaju. Za velike instalacije ovo omogućava uniformniju raspodjelu datoteka po shard-ovima što ubrzava rad čitavog sustava.

Od ostalih novosti vezano uz pretraživanje tu su još i:

  • Indeksiranje po sadržaju moguće je konfigurirati da radi na svim verzijama dokumenta
  • Highlite ključnih riječi u rezultatima pretrage
  • Računanje fingerprint-a datoteke za usporedbu sličnosti datoteka
  • Dodatne mogućnosti tagiranja i facet-iranja

Novi REST API

Iako je Alfresco uvijek nudio bogat skup sučelja za integraciju s repozitorijem nova verzija nam donosi posve novo i kompletno redizajnirano REST sučelje. Novo sučelje nije dodano samo kao adapter na postojeće servise nego su stvari po potrebi mijenjali i na najnižim slojevima sustava. Alfresco CMIS sučelje i dalje nudi standardni set servisa za rad sa sadržajem, a za sve što nije obuhvaćeno CMIS standardom tu je novo REST sučelje. Najljepša stvar meni je sama dokumentacija sučelja. API je dokumentiran pomoću OpenAPI specifikacije iz koje je onda generirana interaktivna dokumentacija pomoću Swagger UI. Alfresco ovu aplikaciju zove API Explorer i isporučuje je u sklopu Alfresco distribucije. Novi REST API je verzioniran što je dosta važno jer osigurava da nove promjene neće potrgati postojeće aplikacije koje se naslanjaju na REST API. API Explorer se isporučuje i u sklopu Alfresco Maven SDK a postoji i online verzija s kojom se može igrati (OVDJE)

Framework za razvoj custom aplikacija

Jedna od zanimljivih novina u Alfrescu je i novi framework za razvoj custom UI aplikacija (Application Development Framework – ADF). Alfresco developere je također zahvatio Angular2 hype čini se. Ono što je zgodno je da su sam framework podijelili u 3 sloja tako da je u razvoju custom UI-a moguće uzeti samo ono što vam treba u ovisnosti koji je vaš omiljeni UI stack. Dijelovi (slojevi) frameworka su sljedeći:

  1. Javascript API – klijentski Alfresco Javascript API koji funkcionira kao wrapper oko novog Alfresco REST API-a.
  2. Angular2 servisi – set Angular servisa koji omogućava razvoj vlastitih komponenti u Angular2
  3. Angular2 komponente – set gotovih Angular2 komponenti koje je moguće koristiti kakve jesu ili ih dorađivati

Ima tu još i drugih zgodnih stvari. Npr. samples projekt s gotovim primjerima korištenja frameworka i sl. Ekipa oko frameworka je vrlo živahna i može se pratiti OVDJE. Osim za razvoj nad Alfresco Content Services ADF framework namijenjen je korištenju i za razvoj custom UI aplikacija nad Alfresco Process Services.

Problem adekvatnog frameworka za razvoj korisničkog sučelja u Alfrescu traje dosta dugo pa se tako izredalo već par različitih varijanti (JSF,Surf,Aikau,Vaadin,Angular). Niti jedna nije zaživjela u željenoj mjeri pa očito tu treba tražiti razlog pojave i ovog posljednjeg ADF. Mislim da ova varijanta ima najviše potencijala od svih dosadašnjih i nadam se da će je u Alfrescu podržati u dovoljnoj mjeri da se nastavi i dalje razvijati.

Ostalo

Od ostalih zanimljivosti zgodno je primijetiti kako su se neki dodaci iz community-a polako počeli pojavljivati u službenim release-evima. Tako od verzije 5.2 u Alfrescu na raspolaganju imamo Trashcan Cleaner. Dodatak koji omogućava konfiguriranje periodičkog brisanja sadržaja koji je u Alfresco arhivi. Nešto što smo i mi razvijali za naše korisnike.

Ako ste ograničeni s mogućnošću spajanja na Alfresco JMX sučelje od verzije 5.2 dostupni su vam i Alfresco Support Tools. Ovdje riječ o setu alata za administratore koji omogućavaju monitoriranje resrusa, logova, aktivnih user-a kao i troubleshooting evenutalnih problema direktno iz web sučelja Alfresco administracijske konzole.

Još uvijek čekamo da se pojavi i nezaobilazni Javascript Console add-on.

Zaključak

Na kraju možemo zaključiti da verzija 5.2 donosi mnoge zanimljivosti tako da je upgrade nešto o čemu se isplati razmisliti. Ako zbog ničeg drugog onda definitivno zbog nove Solr verzije i optimizacija u indeksiranju (tracking) i pretraživanju. U praksi search podsustavi su se uvijek pokazali kao kritični dio čitave platforme, a s novim optimizacijama i novim mogućnostima konfiguracije različitih sharding strategija performanse mogu biti još bolje. Novo REST sučelje kao i novi ADF framework donose nove mogućnosti prilikom razvoja custom aplikacija što je nama posebno zanimljivo. Detaljan opis svih novosti može se pronaći u Alfresco 5.2 relase notes-ima.

Tagovi:
Povratak