Blog@CROZ

Spring - napredne konfiguracije

17.08.2012.
U verziji Springa 2.0 (čija je finalna verzija izdana u listopadu 2006.) su zbog toga uvedena brojna poboljšanja koja bi trebala konfiguriranje aplikacija baziranih na Springu učiniti bržim, jednostavnijim i fleksibilnijim.
Više