Blog@CROZ

IBM Rational AppScan 7.7

21.08.2012.
Rješenje kao što je AppScan omogućava organizacijama kontinuirano otkrivanje sigurnosnih rizika u aplikaciji i pravovremeno osiguraju svoju aplikaciju, čime se znatno umanjuju rizici prije isporuke softwarea.
Više

IBM Rational Team Concert 1.0.1

21.08.2012.
Timski razvoj softwarea u mnogo čemu sliči sviranju instrumenta u orkestru. Svatko je koncentriran na svoj instrument i svoju ulogu u orkestru, no ujedno mora biti sinkroniziran s cijelim orkestrom.
Više